Katalog.pdf

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej z siedzibą w Kielcach zostało powołane, by szerzyć wiedzę z zakresu terapii integracji sensorycznej.

Nasza organizacja skupia wykwalifikowanych terapeutów oraz pasjonatów tej metody wokół propagowania jej za pomocą:

  • Podnoszenia kwalifikacji terapeutów integracji sensorycznej;
  • Kształceniem nowych terapeutów;
  • Propagowania wiedzy na temat integracji sensorycznej oraz jej wpływu na funkcjonowanie człowieka;
  • Promowanie badań w zakresie holistycznego charakteru terapii oraz jej oddziaływania na ludzki organizm.