Certyfikat

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskania uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz potwierdzającego kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii wymaga ukończenia studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna oraz odbycie praktyk lub udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w pracy z zakresu SI wraz z ukończonym kursem (min. 100 godzinnym) z obszaru integracji sensorycznej, a także wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu SI w postaci uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

 

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

• wpis na ogólnopolską listę terapeutów SI (w przypadku posiadania legitymacji terapeuty);
• dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną, zewnętrzną komisję egzaminacyjną;
• możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;
• zniżki na kursy i szkolenia organizowane przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje
Stowarzyszenie, np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny czy Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji, w wysokości 20% regularnej ceny;
• stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracującymi ze Stowarzyszaniem;
• możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w gabinetach SI współpracujących ze Stowarzyszeniem;
• dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia;
• dostęp do najświeższych informacji na temat metody SI;
• zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy;
• transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego nauczyciela poprzez zamieszczenie danych na ogólnopolskiej liście terapeutów integracji sensorycznej;
• dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego.

Wzór Certyfikatu:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że jesteście z nami i serdecznie zachęcamy do uiszczenia opłaty za legitymację terapeuty SI.

W celu wyrobienia legitymacji terapeuty integracji sensorycznej  prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy stowarzyszenia – nr .. …. …. …. …. …. ….

Kwota do zapłaty: 60,00 zł / rok

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację terapeuty integracji sensorycznej  + Imię i Nazwisko

 

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

• legitymację terapeuty SI oraz zaświadczenie o członkostwie;
• dostęp do „obszaru terapeuty integracji sensorycznej”, który umożliwia m.in. korzystanie z porad prawnych związanych z zawodem terapeuty integracji sensorycznej, zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, informacje o aktualnych ofertach pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni;
• możliwość skorzystania ze zniżek na kursy i szkolenia w wysokości 20% od regularnej ceny organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, np. Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny;
• możliwość uczestnictwa w corocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;
• możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych.