Certyfikat

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskania uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz potwierdzającego kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii wymaga ukończenia studiów podyplomowych na kierunku “Integracja sensoryczna” w wymiarze 490 godzin oraz odbycie praktyk a także wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu integracji sensorycznej w postaci uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez Prezesa Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

 •  Wpis na ogólnopolską listę terapeutów
 •  Dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję
 •  Stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem
 •  Dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia
 •  Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
 •  Możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w Gabinetach SI współpracujących z Instytutem 
 •  Polepszenie atrakcyjności na rynku pracy
 •  Transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego nauczyciela (ogólnopolska lista terapeutów)
 •  Dostęp do informacji na temat zmian i nowości  Metody SI
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej 
 • Zniżki na kursy Organizowanie przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny 

>Wzór Certyfikatu: