Certyfikat

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskania uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz potwierdzającego kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii wymaga ukończenia studiów podyplomowych na kierunku “Integracja sensoryczna” w wymiarze 620 godzin oraz odbycie praktyk lub udokumentowanie min. 5-letniego doświadczenia w pracy terapeuty SI a także wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu integracji sensorycznej w postaci uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez Prezesa Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej.

Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu:

 •  wpis na ogólnopolską listę terapeutów (w przypadku posiadania legitymacji terapeuty);
 •  dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję egzaminacyjną;
 •  stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem;
 •  dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia;
 •  dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
 •  możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w gabinetach SI współpracujących ze stowarzyszeniem; 
 •  polepszenie atrakcyjności na rynku pracy;
 •  transparentność w ustaleniu kwalifikacji danego nauczyciela poprzez zamieszenie danych na ogólnopolskiej liście terapeutów integracji sensorycznej (w przypadku posiadania legitymacji terapeuty); ;
 •  dostęp do informacji na temat zmian i nowości  w metodzie SI;
 • możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej i Konsorcjum Naukowo Edukacyjne;  
 • zniżki na kursy i szkolenia organizowanie przez Konsorcjum Naukowo Edukacyjne lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny lub Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w wysokości 30% regularnej ceny;

Wzór Certyfikatu:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że jesteście z nami i serdecznie zachęcamy do uiszczenia opłaty za legitymację terapeuty SI.

W celu wyrobienia legitymacji terapeuty integracji sensorycznej  prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy stowarzyszenia nr …………………………………………………………………………

Kwota do zapłaty: 60,00 zł / rok

Tytuł wpłaty: opłata za legitymację terapeuty integracji sensorycznej  + Imię i Nazwisko

 

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

– legitymację terapeuty integracji sensorycznej  i zaświadczenie o członkostwie,

– ma dostęp do „obszaru terapeuty integracji sensorycznej ”, który umożliwia zarówno korzystanie z porad prawnych związanych z zawodem terapeuty zaburzeń ze spektrum autyzmu, zapoznanie się z ciekawymi artykułami branżowymi, dostęp do aktualnych ofert pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni,

– może korzystać ze zniżek na kursy i  szkolenia organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo Edukacyjne lub w instytucjach z którymi współpracuje Stowarzyszenie np.: Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny lub Placówka Kształcenia Ustawicznego Europejski Instytut Edukacji w wysokości 20% od regularnej ceny,

– może uczestniczyć w corocznej  międzynarodowej konferencji organizowanej przez stowarzyszenia na rzecz osób ze spektrum autyzmu i Konsorcjum Naukowo Edukacyjne – może korzystać ze zniżki 100%, (w przypadku gdy konferencja jest odpłatna),

– może brać udział w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych organizowanych w poszczególnych województwach.