Dla Rodziców

Drodzy Rodzice zapraszamy do zapoznania się z terapią integracji sensorycznej,  jeśli Wasze dziecko:

 • to dziecko z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne),
 • to niemowlę z grupy ryzyka okołoporodowego,
 • wykazuje opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowym,
 • to dziecko z niską wagą urodzeniową,
 • przejawia trudności z samodzielnym żuciem, przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate), z samodzielnym piciem,
 • nie lubi dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem, nie lubi turlać się po podłodze, podskakiwać, robić fikołków,
 • jest niezgrabne ruchowo, ma kłopoty z łapaniem piłki, rzucaniem do celu,
 • ma kłopoty ze staniem na jednej nodze, przeskakiwaniem przez niewielkie przeszkody, często się potyka, niechcący wpada na meble, inne dzieci,
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, np. zatyka uszy gdy słyszy jakiś dźwięk,
 • ma obniżoną wrażliwość na bodźce ( np. nie zwraca uwagi na zimno, ból) nie lubi mycia i czesania włosów, obcinania paznokci,
 • nie lubi wspinać się na drabinki, zjeżdżalnie, unika huśtania się, karuzeli, często chodzi na palcach,
 • jest nadmiernie ruchliwe (ciągle biega, kręci się, skacze, huśta się, nie może ustać w miejscu) i nerwowe,
 • jest zbyt spokojne, powoli wykonuje codzienne czynności,unika zabaw związanych z brudzeniem rąk np. nie lubi bawić się plasteliną, gliną, malować palcami,
 • ma kłopoty z koncentracją uwagi, ma nienaturalny lęk przed wysokością, ruchem, upadkiem, jest nadwrażliwe na ruchy, negatywnie reaguje na ruch, ma chorobę lokomocyjną
 • myli strony (prawa-lewa)kierunki (góra-dół), w obrębie własnego ciała, w otaczającej przestrzeni, nie ma ustalonej dominacji ręki (dotyczy dzieci powyżej 4 lat),myli podobne litery, np. b-p, d-p, cyfry,
 • ma problemy z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze,
 • odwrotnie wkłada buty, swetry, spodnie,niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania,
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełna),drażnią go metki, ubrania z golfem, woli nosić bluzy z długimi rękawami,
 • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, liczenie, czytanie), zdarza się, zaczyna czytać wyrazy od końca, ma trudności z przepisywaniem, przerysowywaniem z tablicy,
 • podczas zajęć przy stoliku, biurku często podpiera głowę, kładzie się na stoliku,
 • podczas gimnastyki lub rytmiki wielu ćwiczeń nie jest w stanie wykonać, podobnie podczas, swobodnych zabaw ruchowych – nie może dotrzymać kroku rówieśnikom,
 • ma trudności z wycinaniem nożyczkami, zbyt mocno naciska na kredki, ołówki,
 • mówi niewyraźnie, niechętnie, mało,
 • trzeba powtarzać mu kilka razy polecenia, wydaje się, że nie słyszy, nie uważa, jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, niechętnie bierze udział w zabawach z rówieśnikami,
 • ma nadpobudliwość psychoruchową (ADHD),
 • o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę,ma zaburzeniami uwagi,
 • to dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym lub z niepełnosprawnością intelektualną,
 • to dziecko z zespołem downa,z zespołem kruchego X,autyzmem, zepołem aspergera, bądź z innymi sprzężonymi zaburzeniami.