Galeria

Konferencja pod tytułem:

„Rola nauczyciela oraz terapeuty SI w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci – deficytów rozwojowych i zaburzeń całościowych”

29.09.2018

Terapeuci, którzy uzyskali nasze certyfikaty