Konferencje

Konferencje przeprowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej, należące do Konsorcjum Naukowo-Edukcyjnego, przy współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutem Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM.

 

 • 22.09.2014 – Bezpłatna Konferencja – „Integracja Sensoryczna w placówce oświatowej inwestycją w lepszą przyszłość dziecka”Prowadzący:
  -mgr Izabela Dudek, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta SI
  -mgr Michał Bilski dyrektor Multiedukator Sp. z o.o.
  -mgr Anna Kopcińska-Wielgus, specjalista ds pozyskiwania Funduszy Unijnych
  -mgr Adrian Lipa dyrektor Europejskiego Instytutu Edukacji

 

 • 17.09.2015 – Bezpłatna Konferencja – „Nauczyciel w obliczu zmiany teleologii edukacji”
  Prowadzący: dr hab. Mariola Wojciechowska, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 • 12.07.2016 – Bezpłatna Konferencja – „Procesy przetwarzania sensorycznego”
  Prowadzący: dr Edyta Kosior

 

 • 10.09.2016 – Bezpłatna Konferencja – „Terapia ustno-twarzowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
  Prowadzący: mgr Katarzyna Zawada

 

 • 30.09.2017 – Bezpłatna konferencja z zakresu SI
  Wykład 
  dr Edyta Kosior – wykładowca i terapeuta Integracji Sensorycznej
  Temat wykładu:  „Procesy przetwarzania sensorycznego, a przystosowanie społeczne”,
  Wykład  mgr Michał Sternak – fizjoterapeuta, specjalista z zakresu terapii manualnej, absolwent AWF w Krakowie
  Temat wykładu:  „Powięź, jako narząd zmysłu”

 

 • Wykład mgr Katarzyny Zawady – Wykładowca akademicki z 12-letnim stażem pracy w środowisku medycznym. Fizjoterapeuta z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu terapii fizjoterapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i osobami dorosłymi.
  Temat wykładu: „Rola terapii SI w spektrum autyzmu u dzieci”
  Wykład  mgr Iwony Kundery – nauczyciel i terapeuta Integracji Sensorycznej.
  Temat wykładu: „Rola nauczyciela w rozpoznawaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci”
  Wykład dr Joanny Chłądzyńskiej – wykładowca i logopeda

 

 • 28.09.2019 – Konferencja pt. „Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  Wykład: „Przezwyciężanie barier dzięki nauczaniu zindywidualizowanemu i nauczaniu online” – Tracy Hendrickson ze Stanów Zjednoczonych
  Wykład: „Rozwój ciągłego środowiska integracyjnego dla dzieci z zaburzeniami mowy i języka” 
  – mgr Alona Korol z Ukrainy
  Wykład: „Innowacyjne działania edukacyjne w pracy z dziećmi ze SP z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkole ogólnodostępnej” 
  – mgr Patrycja Poczęta
  Wykład: „Psychologiczny wymiar nowoczesnych metod nauczania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”
  – psycholog, mgr Katarzyna Dzwonek