Metoda integracji sensorycznej

Twórcą tej metody jest dr A. Jean Ayres (Uniwersytet Południowo-Kalifornijski w Los Angeles). Do Polski metoda Integracji Sensorycznej trafiła w roku ‘93 r. a jej rozpowszechnieniem zajęła się Violet F. Maas.

Metoda SI bazuje na terapii charakteryzującej się holistycznym podejściem do organizmu. Proces integracji sensorycznej prowadzi do właściwego rozwoju poprawnego funkcjonowania człowieka. Dzięki tej metodzie w mózgu następuje właściwe rozpoznanie, uporządkowanie i interpretacja dostarczanych bodźców sensorycznych tak, aby były celowo ukierunkowane na działania w postaci reakcjach adaptacyjnych. Terapia ta wzmaga właściwe reagowanie na wymogi otoczenia.

Celem terapii jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, a także dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców umożliwiającą ich integrację poprzez odpowiednią stymulację trzech układów odbierających i analizujących informacje związane z ciałem: układ przedsionkowy, układ proprioceptywny oraz  układ dotykowy.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a jej podstawą jest diagnoza.