Główne Obszary Działalności

Cele działalności Stowarzyszenia, realizowane są m.in poprzez:

  • Organizowanie szkoleń oraz kursów doskonalących
  • Organizowanie wykładów i konferencji;
  • Świadczenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej oraz prawnej;
  • Organizowanie programów profilaktycznych, obozów, turnusów;
  • Wydawanie wyspecjalizowanych publikacji naukowych;
  • Promocję medialną.