Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dla logopedów

Cel kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci w kontekście zaburzeń rozwoju mowy, a także nabycie umiejętności prowadzenia terapii logopedycznej z uwzględnieniem stymulacji polisensorycznej..

Adresaci kursu:

Logopedzi, ewentualnie pedagodzy specjalni.

Program kursu obejmuje m.in.:

  1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
  2. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej.
  3. Charakterystyka i zaburzenia rozwoju mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z wybranymi problemami zdrowotnymi i rozwojowymi.
  4. Wybrane aspekty terapii integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy.
  5. Sensomotoryczna stymulacja systemów zmysłowych, sfery oralnej i narządów artykulacyjnych.
  6. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według koncepcji R. Castillo Moralesa.
  7. Integracyjna terapia ustno-twarzowa wg Swietlany Masgutowej.

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

Czas trwania: 30 godzin

Koszt: 400 zł

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

dyplom w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł