Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dla pedagogów, psychologów, lekarzy

Cel kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci oraz nabycie umiejętności ich diagnozy u dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu, zachowaniu i nauce.

Adresaci kursu:

Pedagodzy, psycholodzy, lekarze, będący pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłóbków, szkół masowych i specjalnych, ośrodków wspierania rozwoju, wczesnej interwencji, ośrodków rehabilitacji i poradni zdrowia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o problematykę zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, a przede wszystkim nabyć umiejętność diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. Kurs kończy się egzaminem dającym kwalifikacje do wstępnej diagnozy zaburzeń SI, sporządzania opinii stanowiących podstawę dla terapeutów SI.

Program kursu:

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
Rozwój dziecka a integracja sensoryczna.
Charakterystyczne zaburzenia integracji sensorycznej.
Kwestionariusze do oceny dysfunkcji IS dzieci.
Próby kliniczne.
Testy do badania integracji sensorycznej.
Zajęcia praktyczne.
Egzamin

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

Czas trwania: 30 godzin

Koszt: 400 zł

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

Certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

Certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł