Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.

PROGRAM KURSU:

I dzień – 10 godzin wykładu (9.00-18.00)

Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.

Zaburzenia integracji sensorycznej.

Wstępna diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej przez nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

II dzień – 10 godzin zajęć warsztatowych (9.00-18.00)

Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających procesy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

III dzień -10 godzin zajęć e-learning

 

Liczba godzin: 30

Promocyjna cena: 350 zł

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł