Integracja sensoryczna w praktyce fizjoterapeuty

Cel kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom problematyki zaburzeń integracji sensorycznej a także przekazanie wiedzy i umiejętności wstępnej diagnozy dziecka oraz wprowadzenie do kompleksowej rehabilitacji elementów metody Integracji Sensorycznej.

Adresaci kursu:

Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, nauczyciele wychowania fizycznego oraz prowadzący gimnastykę korekcyjną.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 2. Charakterystyka układów zmysłów istotnych w rozwoju integracji sensorycznej.
 3. Znaczenie układu przedsionkowego w integracji odruchów pierwotnych.
 4. Rozwój ruchowy dziecka w świetle integracji sensorycznej.
 5. Odruchy pierwotne w rozwoju motorycznym dziecka.
 6. Zaburzenia napięcia mięśniowego w kontekście integracji sensorycznej.
 7. Zaburzenia posturalne a nieprawidłowości integracji procesów sensorycznych.
 8. Symptomy zaburzeń integracji procesów sensorycznych.
 9. Propozycje ćwiczeń normalizujących bazowe systemy zmysłowe.
 10. Propozycje ćwiczeń wpływających na poprawę funkcjonowania układu równowagi i czucia głębokiego.
 11. Ćwiczenia stabilizacji centralnej jako bazowe w postępowaniu rehabilitacyjnym.
 12. Ćwiczenia z elementami integracji sensorycznej usprawniające planowanie motoryczne.

Prowadzący:

mgr Katarzyna Zawada, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta SI,

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

Czas trwania: 30 godzin

Koszt: 400 zł

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł